Vlaardingen

Energiebank Vlaardingen is een burgerinitiatief van en voor Vlaardingers. Wij willen bij mensen thuis de energierekening blijvend omlaag brengen. Onze hulp is gratis voor mensen met een laag inkomen.

Hoe helpen we? Onze energiecoaches geven advies over energiebesparing. Dat is het eerste verdiend. Daarnaast helpen ze bij het aanbrengen van energiebesparende materialen, bijvoorbeeld radiatorfolie en ledlampen. Ook die hulp is gratis, evenals de gebruikte materialen.

Concrete hulp

Energiebank Vlaardingen is in oprichting, maar vooruitlopend op de formaliteiten zijn we alvast aan de slag. Het stookseizoen is immers begonnen. De eerste coaches zijn opgeleid en beschikbaar. Net als energiebesparende materialen en zogenoemde energiefixers om die aan te brengen.

Wil je deze concrete hulp, bel dan tijdens kantooruren Gerard Prot: 06-45724929. Of mail: energiecoachvl@gmail.com.

Energiecoach worden

Onze eerste horizon is het helpen van 1000 huishoudens. Daarvoor zijn we de organisatie aan het optuigen. Vooral energiecoaches hebben we daarbij nodig. Wil je deel uitmaken van dit team van gemotiveerde vrijwilligers, bel dan tijdens kantooruren Gerard Prot: 06-45724929. Of mail: energiecoachvl@gmail.com. Voor meer informatie kan je ook de folder opvragen of downloaden. Wij zorgen voor de opleiding.

Stichting

Stichting Energiebank Vlaardingen heeft een bestuur dat eveneens bestaat uit vrijwilligers. Van links naar rechts: Klaas Terpstra (voorzitter), Peter Kadee (penningmeester), Ank Romeijn (secretaris), Harold Janssen, Gerard Prot en Bronja Nijk. De formele oprichting van de stichting wordt voor het eind van het jaar verwacht. Dan zullen ook nadere contactgegevens, een kvk-nummer en een bankrekeningnummer worden bekend gemaakt.