Remco Pols

 

Remco Pols is de nieuwe voorzitter van De Energiebank Haarlemmermeer. Juist mensen die rond moeten komen met weinig, worden door de ontplofte energieprijzen hard geraakt. De ambitie van De Energiebank Haarlemmermeer is dan ook om te groeien. Remco Pols is in het dagelijks leven regiomanager bij woningbouwcorporatie Ymere in Haarlemmermeer. Onder leiding van deze stevige, betrokken en kundige voorzitter wil De Energiebank deze ambitie realiseren.

Remco Pols: “Als regiomanager ben ik in mijn werk dagelijks bezig met de huisvesting van mensen met een laag inkomen. Dat brengt maatschappelijke en geregeld ook individuele vraagstukken met zich mee. En dan ben ik ook nog voorzitter van het team dat Ymere op de energietransitie voorbereidt. Deze ervaring neem ik mee naar De Energiebank. Het doel van de Energiebank spreek mij niet alleen zeer aan, het werk van de Bank ligt in het verlengde van mijn belangrijkste werkzaamheden. Ik heb er enorm veel zin in om mijn schouders eronder te zetten. Om met het bestuur en het team vrijwilligers deze dure energie-tijd voor zoveel mogelijk mensen te helpen verlichten.

Het voorzitterschap van de Energiebank is een onbezoldigde nevenfunctie. De overige bestuursleden zijn Marco Albers (penningmeester) en Aarnoud van der Deijl (secretaris). Het bestuur wordt ondersteunt door het ‘energieteam’, dat helpt met bijvoorbeeld het opleiden van energiecoaches, beheren van de voorraden (van energiebesparende maatregelen) en communicatie en fondsenwerving. En natuurlijk zijn vrijwillige energiecoaches actief, inmiddels al zo’n vijftien.