Kampen – Sponsoring (Bestuur)

De nieuwe Stichting Energiebank Kampen wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. Dat doen we onder de paraplu van de Energiebank Nederland: een landelijk initiatief dat inmiddels al in vier steden van start is gegaan. Kampen is de vierde gemeente. Wij beginnen met onze werkzaamheden in september 2018.

Werkzaamheden

Het bestuurslid sponsoring gaat het huidige driehoofdige bestuur versterken met als belangrijkste taak de financiële positie van de stichting op langere termijn zeker te stellen. Voor het eerste jaar van haar bestaan heeft de gemeente Kampen een startsubsidie verstrekt. Sponsoring van de stichting kan plaatsvinden via een financiële bijdrage, maar ook met materialen: bijvoorbeeld LED-lampen, radiatorfolie, tochtstrip, isolatiemateriaal, energieverbruik meters en slimme thermostaten.

Ben je enthousiast over de doelstellingen van de Energiebank Kampen en heb je er (mogelijk op basis van goede ervaringen op dit vlak) schik in om bij potentiële sponsoren aan de bel te trekken? Dan nodigen we je van harte uit voor een reactie op deze vacature. Overigens: de sponsoren kunnen in en rond Kampen zijn gevestigd, maar ook de vele energieleveranciers en de netwerkbeheerder in Kampen zijn mogelijk geïnteresseerd om onze stichting te steunen.

De Energiebank Kampen is een jonge en ambitieuze stichting die nog volop in ontwikkeling is. Dat maakt het extra leuk en uitdagend, omdat je veel vrijheid hebt om met je eigen creatieve ideeën de Energiebank verder te helpen ontwikkelen. Met je inzet als bestuurslid lever je een bijdrage aan armoedebestrijding én duurzaamheid.

Meer achtergrondinformatie is beschikbaar bij Wim Westendorp, bereikbaar via wim.westendorp@outlook.com of telefonisch via 06 551 56 422.

Werktijden

In deze beginfase vergadert het bestuur in principe vierwekelijks op maandagavond. Als een vergadering niet nodig blijkt, dan wordt die geannuleerd. Daarnaast natuurlijk de tijd die het benaderen van sponsoren en donoren vraagt – waarschijnlijk enkele uren per week.