De Energiebank Zutphen is opgericht op 13-10-2020. De Energiebank Zutphen is ontstaan als initiatief vanuit ZutphenEnergie. De activiteiten werden eerder uitgevoerd door de Stichting AanZET en voortgezet in de Energiebank Zutphen.

Doelstellingen:

  • het aanbieden en promoten van concreet energieadvies en energiebesparende producten;
  • Het zorgdragen voor het bereikbaar houden van de eerste levensbehoefte energie door het ondersteunen van met name personen met een minimuminkomen bij energiebesparing;
  • tijdelijke ondersteuning van personen bij wie sprake is van energiearmoede, al dan niet in de vorm van energie.                   

Bestuur:

Gerard Borgonjen, secretaris

Vacature, penningmeester

Willem van Stockum, bestuurslid op voordracht van Zutphen Energie

Herman van den Munckhof, voorzitter.

Postadres: Vispoortstraat 10, 7201 GV  Zutphen.

Telefoon: 0575-712072.

Email:  energiebankzutphen@zutphenenergie.nl

Voor verdere informatie over actuele ontwikkelingen bij de Energiebank Zutphen verwijzen wij naar de website van  Zutphen Energie  www.zutphenenergie.nl . Er werken meer dan 25 coaches en een coördinator.  De Energiebank Zutphen maakt gebruik van de faciliteiten en het netwerk van ZutphenEnergie, zoals de eigen Energiewinkel en de samenwerking met diverse partners, waaronder de gemeente Zutphen. Financieel maakte de Energiebank Zutphen een mooie start, de Stroomversnellers hebben geïnvesteerd in het zonnepark Zonnestroom Zutphen en het rendement komt gedurende 15 jaar ten goede aan de energiebank.