Nieuw in Kampen: de Energiebank

 

Kampen, vrijdag 7 september 2018 – Denk hiervoor bij het woord bank niet aan geldzaken, maar meer aan de Voedselbank. De Stichting Energiebank Kampen wil energiearmoede bestrijden door huishoudens op energievlak te versterken. Het draait daarbij niet om geld, maar om energie. De Energiebank helpt om grip te krijgen op de energiekosten.

Voorzitter Wim Westendorp overhandigt een bespaarbox aan wethouder Irma van der Sloot: de starthandeling. Rechts wethouder Jan Peter van der Sluis.

 

De klanten van de Energiebank zijn mensen die hun energierekening willen verlagen. De Energiebank is er voor iedereen en mensen met een minimuminkomen zijn extra welkom: voor hen is de hulp van een energiecoach en een bespaarpakket gratis, anderen betalen met een donatie. De winst van deze bank? Die zit hem in inwoners met een lagere energierekening en in een verlaging van de CO2 uitstoot. Kampen is de eerste stad in de provincie Overijssel en de vierde stad in Nederland waar een energiebank wordt opgericht.

 

Jongstleden donderdagmiddag namen de wethouders Irma van der Sloot (onder andere Duurzaamheid) en Jan Peter van der Sluis (onder andere Sociaal Domein) uit handen van Wim Westendorp, voorzitter van Energiebank Kampen, het eerste energiebespaarpakket in ontvangst. Die symbolische starthandeling vond plaats in het Stadhuis, na de toespraken van wethouder Van der Sloot, Wim Westendorp en Roel Woudstra, bestuurslid Stichting Energiebank Nederland.

 

De Energiebank is er voor iedereen die zich wel eens zorgen maakt over de energierekening én voor iedereen die wil besparen op energie, maar niet zo goed weet hoe. Iedereen met een minimum inkomen kan zich gratis aanmelden voor hulp van de Energiebank. Heb je geen minimum inkomen? Dan helpen de energiecoaches jou ook graag in ruil voor een donatie. Zo help je elkaar.

 

Irma van der Sloot: ‘Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen moeten we veel minder energie gaan gebruiken en meer duurzame stroom opwekken. Nul op de meter is het doel. Een klein jaar geleden diende de ChristenUnie een motie in om te komen tot de oprichting van een energiebank. Het is mooi dat die bank er nu is voor Kampenaren die willen besparen”.

 

Haar collega Jan Peter van der Sluis vult aan: ‘We zien bij veel mensen met een minimuminkomen dat de energierekening een belangrijke uitgavenpost is. En het is juist voor deze groep mensen lastig om energiebesparende maatregelen te nemen, omdat ook dat vaak geld kost. Zij kunnen op deze manier blijvend besparen op hun energierekening. Het kan niet zo zijn dat de rekening van de energietransitie wordt gelegd bij de mensen die het nauwelijks kunnen betalen. In dat kader is het particuliere initiatief van de Energiebank een mooi initiatief.’


Sponsoring en donaties

De Energiebank Kampen heeft een startsubsidie gekregen van de gemeente. Voorzitter Wim Westendorp: ‘Daar zijn we blij mee. Maar voor ons voortbestaan op langere termijn zijn we afhankelijk van sponsoren en donateurs. We zijn daarom nog op zoek naar versterking van ons driekoppige bestuur met een bestuurslid dat schik heeft in het benaderen van mogelijke sponsors en donateurs.’

 

Meer weten over de Energiebank Kampen? Stuur een e-mailbericht naar welkom@energiebankkampen.nl

 

Klik hier voor het persbericht in PDF.