De Stichting Energiebank Haarlemmermeer helpt mensen met weinig geld om hun energierekening blijvend te verlagen. Vrijwillige energiecoaches geven advies én gratis energiebesparende producten. Zo daalt de energienota, elke maand weer. Een actief bestuur zorgt samen met het energieteam samen voor voldoende middelen en goed opgeleide en geïnspireerde energiecoaches. Voor de aansturing en motovatie van dit team zoeken we een bevlogen 

VOORZITTER

We zoeken een maatschappelijk betrokken persoon met groot netwerk in Haarlemmermeer. Iemand met het hart op de goede plek, een verbinder en een inspirator die met plezier rondscharrelt in het Haarlemmermeerse (ondernemers)netwerk en op die manier deuren opent en helpt de energiebank te laten groeien zodat we meer mensen kunnen helpen.

Profiel en taakomschrijving 

Binnen het bestuur van de Stichting is de Voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de Stichting. Het bestuur bestaat uit een vice-voorzitter, penningmeester en secretaris. In het energieteam zitten mensen met verschillende capaciteiten en taken, voor opleiding en aansturing energiecoaches, aanschaffen van middelen, contact met de klanten en communicatie.

De voorzitter leidt de vergaderingen (1x per maand) en regelt, samen met de secretaris, onder meer de behandeling van de onderwerpen. We denken dat de functie ongeveer 1 tot 2 uur per week in beslag neemt. Zowel bestuur als energieteam is onbezoldigd.

Taken:

• Helpen vergroten van de bekendheid van de energiebank

• Aansturen en coördineren van het Energieteam en de vergaderingen voorzitten.

• Neemt deel aan vergaderingen van de landelijke Energiebank.

• Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen.

• Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur.

• Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen.

• Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging.

• Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de

   besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen.

• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid.

Functie-eisen:

• Goede communicatieve vaardigheden binnen het Energieteam en met externe partijen.

• Affiniteit met de doelgroep [sociaal hart] en met Haarlemmermeer (wonen en/of werken).

• Affiniteit met het beheer van gelden.

• In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde

   beleidsvisie uit te dragen.

• Flexibele instelling, leiding kunnen geven.

• Conformeren aan het beleid en de visie van de Energiebank Haarlemmermeer.

Kijk voor meer informatie over de energiebank op https://energiebanknederland.nl/

(selecteer in het menu ‘Energiebank Haarlemmermeer’).

Heb je interesse of wil persoonlijk contact? Stuur dan een mail naar: 

Marco Albers, marco.albers@energiebanknederland.nl of Aarnoud van der Deijl, aarnoud.vanderdeijl@energiebanknederland.nl