Energiebank Haarlemmermeer in oprichting dankzij bijdrage Meerwind

 

De Oecumenische gemeente De Ark en energiebedrijf Tegenstroom hebben 4.500 euro ontvangen van het Wind-in-de-rug-Fonds van windenergievereniging Meerwind. Met dit bedrag gaan de kerk en het lokale energiebedrijf samen de Haarlemmermeerse Energiebank oprichten. Een deel van het ontvangen sponsorgeld wordt besteed aan een bespaarpakket met radiatorfolie en LED lampen. Dit pakket wordt kosteloos geïnstalleerd zodat mensen structureel lagere lasten hebben.

 

Bij de Ark zijn reeds energiecoaches actief op kleine schaal. De Ark en Tegenstroom willen met de Energiebank Haarlemmermeer meer fondsen werven zodat meer energiecoaches kunnen worden opgeleid, meer bespaarpakketten kunnen worden uitgedeeld en meer mensen kunnen worden geholpen om de energierekening structureel te verlagen. Op termijn kan, in zeer specifieke situaties, energie worden geschonken op de wijze waarop de Voedselbank dat ook doet zodat mensen met een schone lei verder kunnen.

 

De Ark en Tegenstroom verwachten dat de Energiebank Haarlemmermeer nog dit jaar opgericht zal worden, direct operationeel kan zijn en zo een eerste jaar kan gaan draaien. Heb je interesse omdat je zelf moeite hebt om elke maand je energierekening te betalen? Binnenkort zal meer nieuws volgen over voorwaarden voor deelname. Wil je iets doneren (geld of energiebesparende maatregelen/producten) of wil je energiecoach worden, kijk dan eens hier of mail naar een van onze leden van Team Haarlemmermeer.

 

Klik hier voor het volledige persbericht.