Penningmeester

Penningmeester

coördinator

sponsors, externe contacten

secretaris

Roel Woudstra

Opschaling, verbreding Energiebank

Barry Jansen

Voorzitter