De Stichting Energiebank Zutphen is een initiatief van ZutphenEnergie (ZE) en opgericht in het najaar van 2020.

Doelstellingen

  • Het bereikbaar houden van de eerste levensbehoefte ‘energie’, door het ondersteunen van mensen met een minimuminkomen
  • Het aanbieden en promoten van (advies over) energiebesparing en energiebesparende producten
  • Tijdelijke ondersteuning van huishoudens waar sprake is van energiearmoede; financieel of in de vorm van advies over energiebesparing.

Hoe helpen we

Bij ZutphenEnergie werken meer dan 25 energiecoaches en tientallen vrijwilligers. De Energiebank Zutphen maakt gebruik van de faciliteiten en het netwerk van ZutphenEnergie, zoals de eigen Energiewinkel en de samenwerking met diverse partners, waaronder de gemeente Zutphen.

Financieel maakte de Energiebank Zutphen een mooie start, de Stroomversnellers hebben geïnvesteerd in het zonnepark Zonnestroom Zutphen en het rendement komt gedurende 15 jaar ten goede aan de Energiebank.

Beleidsplan-Energiebank-Zutphen-2021
Jaarrekening 2021 Energiebank Zutphen
Jaarverslag Stichting Energiebank Zutphen 2021
Beleidsplan Energiebank Zutphen 2022 en 2023
Jaarrekening 2022 Energiebank Zutphen
Jaarverslag 2022 Energiebank Zutphen

 

 

ACTIE 'Energie voor Iedereen'

Geef aan de Energiebank

Door te geven aan de Energiebank Zutphen kunnen wij mensen helpen die voor hun energielevering in grote financiële problemen komen.

QR-code EB Zutphen

Je kunt een bijdrage overmaken via bovenstaande QR-code of rechtstreeks aan:
Energiebank Zutphen NL79 RABO 0323 4298 07 ovv “Energie voor iedereen”.

ZE en de Energiebank werken hierbij samen met een aantal organisaties in Zutphen dat goed bekend is met de huishoudens waar het hier om gaat: Perspectief Zutphen, Caritas ZutphenBudgetBuddy Zutphen en diaconie PKN Zutphen. Naast financiële ondersteuning willen wij deze huishoudens vooral helpen met het structureel verlagen van hun energieverbruik. Dit kan door de inzet van een energiecoach of een energiefixer voor eenvoudige verbeteringen van de woning en het beschikbaar stellen van zuinige huishoudelijke apparaten.

Energiebank Zutphen is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vanaf 01-01-2022. Deze goedkeuring is belangrijk, omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dit houdt in dat alle opbrengsten direct naar de klanten gaan die onze hulp nodig hebben.

Bestuur

Gerard Borgonjen, secretaris
– Jan Blaak, penningmeester
– Willem van Stockum, bestuurslid op voordracht van Zutphen Energie
– Herman van den Munckhof, voorzitter.
Postadres: Vispoortstraat 10, 7201 GV  Zutphen.
Telefoon: 0575-712072 (EnergieWinkel –
maandag tot en met vrijdag tussen 13-17 uur).

Email:  energiebankzutphen@zutphenenergie.nl

Beloningsbeleid bestuur:
De bestuursleden van onze stichting krijgen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Fiscale naam: Stichting Energiebank Zutphen
IBAN (Rekeningnummer): NL79 RABO 0323 4298 07
RSIN (Fiscaalnummer): 8504.64.614
KVK nummer:  52479471