De Stichting Energiebank Zutphen is een initiatief van ZutphenEnergie (ZE) en opgericht in het najaar van 2020.

Doelstellingen

  • Het bereikbaar houden van de eerste levensbehoefte ‘energie’, door het ondersteunen van mensen met een minimuminkomen
  • Het aanbieden en promoten van (advies over) energiebesparing en energiebesparende producten
  • Tijdelijke ondersteuning van huishoudens waar sprake is van energiearmoede; financieel of in de vorm van advies over energiebesparing.

 

ACTIE ‘Energie voor iedereen’

Geef aan de Energiebank

Iedereen ontvangt in 2022 een financiële compensatie van de overheid (€400,-) voor de extreem hoge energieprijzen, óók mensen die dit niet echt nodig hebben. Door te geven aan de Energiebank kunnen wij de mensen helpen, die hierdoor in grote financiële problemen zijn gekomen.

ZE en de Energiebank werken hierbij samen met een aantal organisaties in Zutphen dat goed bekend is met de huishoudens waar het hier om gaat: Perspectief Zutphen, Caritas Zutphen en Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen. Naast financiële ondersteuning willen wij deze huishoudens vooral helpen met het structureel verlagen van hun energieverbruik. Dit kan door de inzet van een energiecoach, een energiefixer (via De Werkmakers), het verduurzamen van de woning en het beschikbaar stellen van zuinige huishoudelijke apparaten.

Wij hopen dat je bereid bent om een bijdrage over te maken aan de Energiebank Zutphen NL79 RABO 0323 4298 07 ovv “Energie voor iedereen”.

 

Bestuur
– Gerard Borgonjen, secretaris
– Jan Blaak, penningmeester
– Willem van Stockum, bestuurslid op voordracht van Zutphen Energie
– Herman van den Munckhof, voorzitter.
Postadres: Vispoortstraat 10, 7201 GV  Zutphen.
Telefoon: 0575-712072.

Email:  energiebankzutphen@zutphenenergie.nl

Bij ZutphenEnergie werken meer dan 25 energiecoaches en tientallen vrijwilligers. De Energiebank Zutphen maakt gebruik van de faciliteiten en het netwerk van ZutphenEnergie, zoals de eigen Energiewinkel en de samenwerking met diverse partners, waaronder de gemeente Zutphen.

Financieel maakte de Energiebank Zutphen een mooie start, de Stroomversnellers hebben geïnvesteerd in het zonnepark Zonnestroom Zutphen en het rendement komt gedurende 15 jaar ten goede aan de Energiebank.

Beleidsplan-Energiebank-Zutphen-2021
Jaarrekening 2021 Energiebank Zutphen
Jaarverslag Stichting Energiebank Zutphen 2021
Beleidsplan Energiebank Zutphen 2022 en 2023