De Stichting Energiebank Zutphen is ontstaan als initiatief vanuit ZutphenEnergie in het najaar van 2020. De activiteiten werden eerder uitgevoerd door de Stichting AanZET en voortgezet in de Energiebank Zutphen. De Stichting Energiebank Zutphen is officieel opgericht op 13 oktober 2020.

Doelstelling:

  • Het zorg dragen voor het bereikbaar houden van de eerste levensbehoefte energie door het ondersteunen van met name personen met een minimuminkomen  bij energiebesparing
  • Het aanbieden en promoten van concreet energieadvies en energiebesparende producten
  • Tijdelijke ondersteuning van personen bij wie sprake is van energiearmoede, al dan niet in de vorm van energie.

Bestuur:

Gerard Borgonjen, secretaris

Jan Blaak, penningmeester

Willem van Stockum, bestuurslid op voordracht van Zutphen Energie

Herman van den Munckhof, voorzitter.

Postadres: Vispoortstraat 10, 7201 GV  Zutphen.

Telefoon: 0575-712072.

Email:  energiebankzutphen@zutphenenergie.nl

Voor verdere informatie over actuele ontwikkelingen bij de Energiebank Zutphen verwijzen wij naar de website van  Zutphen Energie  www.zutphenenergie.nl .

Er werken meer dan 25 coaches en een coördinator.  De Energiebank Zutphen maakt gebruik van de faciliteiten en het netwerk van ZutphenEnergie, zoals de eigen Energiewinkel en de samenwerking met diverse partners, waaronder de gemeente Zutphen.

Het jaarplan 2021 is te downloaden: Beleidsplan-Energiebank-Zutphen-2021Download