Over ons

Energiebank Fryslân vindt dat energie een eerste levensbehoefte is. Iedereen in Fryslân heeft recht op een menswaardig bestaan. Zekerheid van energie, toegang tot energievoorzieningen in huis en deelname aan de energietransitie, zijn daarin belangrijke voorwaarden. We ondersteunen daarin minima en minderdraagkrachtige huishoudens die meer dan 10 procent van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Voor beide doelgroepen woningeigenaren als huurders.

Hoe helpen we ?

Energierechtvaardigheid staat voor ons voorop. Dat gaat om energie als eerste levensbehoefte beschikbaar houden voor iedereen. En dat iedereen kan meedoen aan de energietransitie.

Daarom willen we samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties stimuleren. We zijn er voor alle inwoners die onvoldoende toegang hebben tot energievoorzieningen in huis. We kiezen niet voor ‘one size fits all-maatregelen’, maar staan voor een flexibele benadering waarin maatwerk mogelijk is. Lokaal, specifiek of regionaal. Daarbij zorgen we ervoor dat onze doelgroep altijd centraal staat. Zowel bij het initiëren als uitvoeren van maatregelen en regelingen. Zo willen we in Fryslân het verschil maken.

Kom helpen

Zie en hoor je ook over al die huishoudens die in de problemen zijn? Binnen enkele weken hoor je meer over hoe jij kan helpen in Fryslân. Houd deze webpagina in de gaten of mail alvast naar energiebankfryslan@energiebanknederland.nl

Doneer

Ieder huishouden heeft van de overheid een compensatie van gemiddeld 400 euro ontvangen. Of je dit nu wél nodig hebt of niet. Doneer – een deel van – jouw voordeel: NL 15 RABO 0318 3632 91

Ik wil hulp

Heb jij te maken met een torenhoge energierekening? Maak jij je zorgen of je deze wel kan betalen? Iedereen die zich zorgen maakt kan zich gratis aanmelden voor hulp van de Energiebank Fryslân en mail naar energiebankfryslan@energiebanknederland.nl

Doelstellingen 2022/2023

  • Aanschaffen van praktische bespaarmaatregelen om direct te verdelen en/of aan te brengen middels fixteams.
  • Stimuleren van isolatiemaatregelen bij minder draagkrachtige woningeigenaren.
  • Bouwen aan een noodfonds voor huishoudens die in acute nood zijn terechtgekomen ten gevolge van de stijgende energielasten.
  • In samenwerking met Stichting PEB worden (vrijwillige) energiecoaches opgeleid, specifiek voor inwoners die door energiearmoede geraakt worden.
  • Bundelen en aanbieden van praktische mogelijkheden (menukaart) voor minder draagkrachtige huishoudens om te verduurzamen.
  • Er wordt gebouwd aan lokale borging, zodat de voordelen die de Energiebank biedt voor iedereen in Fryslân toegankelijk en bereikbaar zijn.

Bestuur

Voorzitter: Arie Heida, Energiecoach Fryske Marren
Secretaris/Penningmeester: Sophie Kleiss, Buurtbegeleider Buurkracht
Algemeen lid: Anna Karina Driessen, Strategisch Adviseur Fryslân Werkt!/Loopbaancoach

ANBI en transparantie

Stichting Energiebank Fryslân is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze goedkeuring is belangrijk, omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dit houdt in dat alle opbrengsten direct naar de klanten gaan die onze hulp nodig hebben.

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van onze stichting krijgen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Fiscale naam: Stichting Energiebank Fryslân
RSIN (Fiscaalnummer): 8640.72.594
KVK nummer: 86743449