In november én december heeft elk huishouden 190 euro als energie compensatie ontvangen. Twee keer dus, ook als je die niet perse nodig hebt. Wil je hem doneren? We kunnen uw steun goed gebruiken!
Wij helpen precies de groep waar de compensatie voor bedoeld is. Uw donatie aan ons komt dus goed terecht. Zo helpen we elkaar het stookseizoen door!
Scan een QR-code met de camera van je telefoon of gebruik ons rekeningnummer: NL03 INGB 0007 0378 98 tnv Energiebank Nederland

QR 1 cent

Kies zelf een bedrag

QR 190 euro

Doneer 190 euro

Doneer 380 euro

Stichting Energiebank Nederland helpt huishoudens om hun energierekening blijvend te verlagen. Met behulp van onze energiecoaches doorlopen huishoudens een traject van energiebewustwording, waarin zij gestimuleerd en geholpen worden om energie te besparen. Daarnaast ontvangen huishoudens een pakket met energiebesparend producten. Tot slot kijken de lokale Energiebanken naar lokale mogelijkheden om de energierekening verder naar beneden te brengen. Dit alles met als doel om met korte termijn hulp een langdurig effect te bereiken. Onze hulp wordt mogelijk gemaakt door middel van donaties in geld, energiebesparende middelen en tijd van vrijwilligers.

Bespaartips

Er bestaan talloze kleine maatregelen die (bijna) niks kosten en samen vele honderden euro’s aan energie besparen. We hebben ze hiernaast gerubriceerd. Voor aanschaf verwijzen we naar de bouwmarkten.

 

Lokale Energiebanken

Waarom de Energiebank?

De Energiebank wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden voor iedereen. In Nederland zijn er ongeveer 1,2 miljoen huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. Het is onze missie om deze huishoudens op energievlak te versterken, zodat zij zelf hun energierekening blijvend kunnen verlagen.

Zie voor meer informatie: Nibud

Hoe kan ik energie geven?

Energie geven kan op verschillende manieren. Je kunt geld doneren of energie in de vorm van kWh. Je kunt ook energiebesparende producten doneren of als vrijwilliger je tijd en expertise inzetten.

Klik hier voor meer informatie.

  • Zoveel huishoudens hebben te weinig geld om hun energierekening te betalen. Met jouw steun gaan we dit aantal verlagen.

Nieuwsupdates